SINU KAEL – SINU VALIK

Pingeprii OÜ massööri Liisa Põllumaa uurimistöö teemal

NUTIKAELA OLEMUS, ENNETAMINE JA SEKKUMISMEETODID MASSÖÖRI PRAKTIKAS” on edukalt kaitstud.

Teema esialgne idee turgatas mulle pähe, kui nägin järjest rohkem ja rohkem inimesi enda ümber, kelle pea oli liigselt ette kaldunud ja õlad ette vajunud ehk rüht oli halb. Mind hakkas huvitama rühihäire tekkimise põhjus, kulg ja iseloom. Mis tegelikult kehas toimub, kui inimene pika aja jooksul oma rühti ei järgi ja laseb sellel lihtsalt vajuda?

Sellest ideest tulenevalt sai püstitatud uurimistöö eesmärk: selgitada nutikaela kui ühe nutiajastuga seotud järjest levinuma haiguse olemust, tekkepõhjuseid, mõju tervisele ning tuua välja erinevad ennetus- ja sekkumisvõimalused lähtudes massööri praktikast.

Töö lõpptulemina võib öelda, et nutikaela kui rühihäire üheks põhjustajaks on silmade kõrgusest allpool asetseva objekti jälgimine pikema aja jooksul. Nutikaela tekkimist on võimalik rühi jälgimise ja erinevate harjutuste abil ära hoida. Tunnuste olemasolul saab teaduslike allikate põhjal öelda, et massööri praktikas kasutatavate erinevate sekkumismeetoditega, mille hulka kuuluvad massaaž ja selle erinevad tehnikad, harjutused ja venitused ning kinesioloogiline teipimine, on võimalik saavutada positiivseid tulemusi.

Töö lõpptulemina valminud plakati abil soovib töö autor tõsta nii laste kui täiskasvanute teadlikkust nutikaela olemusest ning sellega kaasnevatest ohtudest, vähendades seeläbi juhtumeid, kus tuleb tegeleda tagajärgedega. Peale plakati täiustamist on võimalik seda tellida ning Pingeprii OÜ seisab selle eest, et see jõuaks võimalikult laia ringi inimesteni.

Autor: Pingeprii OÜ

Autor: Pingeprii OÜ

Hansraj, K.K Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head.

Hansraj, K.K Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head.